KD Bičikleta Korte

KOLESARSKO DRUŠTVO BIČIKLETA je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju občine Izola.
Namen društva je vzpodbujati in organizirati aktivnosti na področju kolesarskega športa. Po načelu prostovoljne odločitve združuje odrasle člane in mladino.

Naloge društva so

  • prirejanje in organizacija tekmovanj ter sodelovanje članov na tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo strokovne zveze in druga društva;
  • povezovanje in vzdrževanje stikov z drugimi društvi v Sloveniji in tujini;
  • omogočanje članom društva vključevanje v organe na področju športa, kjer se društvo vključuje oz. združuje;
  • usposabljanje novih amaterskih strokovnih kadrov različnih profilov in izpopolnjevanje delujočega strokovnega kadra, s področja delovanja društva;
  • delovanje na področju ekonomske propagande, sponzorjev in donatorjev v okviru sodelovanja društev in zainteresiranih organizacij.

Akti in drugi dokumenti društva

Organi društva

Upravni odbor Nadzorni odbor Disciplinska komisija
Predsednik Edvard Kleva Član I Peter Čerin Član I Milostin Počkaj
Tajnik Vili Kleva Član II Igor Morgan Član II Marino Kleva
Blagajnik Bruno Kleva Član III Sandi Rojc Član III Sandi Radolovič
Član /
Član /

Logotip društva

Vizitka

Kolesarsko društvo Bičikleta Korte
Korte 44
6310 Izola

Spletna stran: www.kdbk.si
E-mail: info@kdbk.si

Davčna številka: 63655837
Matična številka: 2152258
TRR: SI56 1010 0003 9542 530

Predsednik:
Edvard Kleva
E-mail: predsednik@kdbk.si
GSM: 041 7780 29

Dres društva