PRAVILA IN POGOJI :: PO KANTINAH SLOVENSKE ISTRE

Pravila in pogoji sodelovanja

 • kolesarski maraton Po kantinah slovenske Istre je izključno rekreativnega značaja,
 • vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost in s prijavo potrjujejo, da bodo upoštevali cestno-prometne predpise ter strogo spoštovati in upoštevati navodila redarjev,
 • organizator ne odgovarja za storjene prekrške ali za škodo oz. poškodbe, ki jo povzročijo udeleženci maratona oz. prometa sebi ali tretji osebi,
 • maratona se lahko udeležijo le polnoletne osebe,
 • zaščitna čelada je obvezna – vozi se po cestno-prometnih predpisih,
 • udeleženec maratona je vsak, ki se prijavi organizatorju, plača startnino in izpolni prijavnico preko spletne strani oz. na dan maratona – s tem dejanjem tudi potrdi, da je seznanjen s pogoji in pravili sodelovanja na kolesarskem maratonu Po kantinah slovenske Istre,
 • organizator bo zaradi varnosti udeležencev omejil udeležbo na 100 kolesarjev, zato prijave po izpolnitvi navedene kvote ne bodo več možne. Spletna prijava takrat ne bo več možna.

Udeleženec potrjuje tudi

 • da je zdrav in vsestransko pripravljen na maraton in zdravstveno sposoben prevoziti traso na maratonu
 • podatki iz prijavnic, fotografije, filmski ali videoposnetki, intervjuji, … iz naslova kolesarskega maratona Po kantinah slovenske Istre, se lahko objavijo v sredstvih javnega obveščanja in ne bo zahteval kakršnokoli odškodnino oz. povračilo,
 • ne bo vložil zahtevka ali tožbe proti organizatorju v primeru nastanka škode ali poškodbe povzročene sebi ali tretji osebi, ki bi jih utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi
 • da s prijavo preko interneta potrjuje, da so podani podatki resnični in da je seznanjen s pogoji razpisa in se z njimi strinja.

Prosimo, spoštujete naravo! Ne odmetavajte ovojev energijskih ploščic in pijač na cesto!